Zgodnie z wieloletnią tradycją uczestniczyliśmy wraz z MDP w warcie pełnionej przy Grobie Pańskim.