Za środki pozyskane z Funduszu Sprawiedliwości oraz Urzędu Gminy zakupiliśmy na wyposażenie naszej jednostki nowy sprzęt. Wzbogaciliśmy się o dwie piły spalinowe, miernik wielogazowy , latarki akumulatorowe oraz zestaw do oznakowania miejsc wypadku.