W sobotę 19 stycznia odbyło się walne zebranie w naszej jednostce. W spotkaniu uczestniczyli druhowie oraz licznie zaproszeni goście. Zostały omówione zagadnienia dotyczące działalności OSP.