15 lutego druhowie z OSP Przerośl spotkali się ponownie by wybrać nowy zarząd w naszej jednostce. Skład nowo wybranego zarządu: Prezes- Ratasiewicz Piotr Naczelnik-Szlaszyński Paweł Z-ca Naczelnika- Tarasewicz Tadeusz Skarbnik-Kowalewski Marcin Sekretarz- Skubina Radosław Gospodarz- Szlaszyński Janusz