W dniu 18 stycznia w naszej jednostce odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze. W zebraniu oprócz Druhów uczestniczyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Przerośl, Przewodniczący Rady Gminy, Komendant PSP Suwałki, oraz Prezes Zarządu Powiatowego OSP.Podczas spotkania omówiono plan działań który wykonano w poprzednim roku, oraz udzielono absolutorium dla zarządu.