W dniu 10 kwietnia przeprowadziliśmy zebranie sprawozdawczo-wyborcze w naszej OSP. Podczas debaty została omówiona działalność jednostki w 2020 roku, oraz wybrano władze na kolejne pięć lat. Skład zarządu; Prezes Ratasiewicz Piotr, z-ca Prezesa Szlaszyński Paweł, Skarbnik Kowalewski Marcin, Sekretarz Skubina Radosław, Gospodarz Ratasiewicz Marcin.