Zarząd OSP w Przerośli zaprasza wszystkich mieszkańców do jak najliczniejszego wzięcia udziału w wyborach Prezydenckich 12 lipca.