Historia i działalność OSP w Przerośli.

 

     Przerośl - wieś należąca administracyjnie do powiatu suwalskiego, gdzie przeważnie były budynki drewniane i kryte strzechą z tego też powodu bardzo często wybuchały pożary niszcząc bezpowrotnie mienie i dobytek  gospodarzy. Pożary stanowiły tym większą klęskę, gdyż bardzo powoli poprawiał się stan budownictwa, a społeczeństwo niedostatecznie było przygotowane do zwalczania "ognia". Te oraz szereg innych czynników wpływały na fakt, że z biegiem lat zamiast zmniejszać się, wzrastała liczba pożarów. Zwiększały się także straty spowodowane

w ich wyniku. Najczęstsze powody powstawania pożarów to: brak opieki nad dziećmi, wyręczanie się dziećmi przy pracy w zabudowaniach gospodarczych, noclegi w stodołach

i na strychach oraz nieszczelność przewodów kominowych.

     Aby zapobiec temu niebezpieczeństwu miejscowi mieszkańcy postanowili założyć jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej.

     Pierwsze wzmianki o ochronie przeciwpożarowej w Przerośli pochodzą z 1799 roku kiedy Przerośl była jednym z największych miast na terenie dzisiejszej Suwalszczyzny.

W pobliżu ratusza usytuowany był mały budynek - szopa mieszczący sprzęt przeciwpożarowy. W 1799 roku wyposażenie przeciwpożarowe Przerośli składało się ze: 120 skórzanych wiader, 200 bosaków, 10 kadzi z wodą oraz pompy, w każdym domu znajdowała się drabina i bosak. Składka asekuracyjna /na wypadek pożaru/ wynosiła 157.850 złotych. Po pożarze który, miał miejsce 30 lipca 1785 roku mieszczanie ustanowili "Św. Agatę" patronką opieki od ognia.   

     Ludzie, którzy organizowali straż pożarną na terenie naszej gminy dziś już nie żyją.

 

Chronologia historyczna OSP w Przerośli

 

1923

Powstanie OSP w Przerośli.

Jej założycielami byli: Skubina Wincenty i Rynkiewicz Bolesław oni też stanowili pierwszy zarząd tj. prezesem był W. Skubina, naczelnikiem B. Rynkiewicz. Nie wiemy do kiedy pełnili te funkcje. Brak dokumentów na podstawie, których można by ustalić dokładną datę założenia straży i listę jej członków. Sprzęt pożarowy znajdował się w drewnianej szopie przy ul. Suwalskiej 2.

1926

Na polecenia Starostwa Suwalskiego w dniu 8 września powstają Komitety Przeciwpożarowe w Przerośli.

3 maja zasadzono w parku "drzewko wolności", pod którym zakopano butelkę z memoriałem zaopatrzonym w podpisy zarządu straży ogniowej.

1928

W projekcie budżetu na rok 1928 czytamy, że na straż ogniową w Przerośli przeznaczono 300 zł. W miejscowej szkole w dniu 19 lutego odbyło się przedstawienie pod tytułem, "aby handel szedł", dochód, z którego przeznaczony został, na przeroską straż ogniową.

1929

Aby dać przykład miejscowej ludności do straży wstępują nauczyciele: Jozef Burba, który był członkiem do 1932 roku i Antoni Baczewski, który należał do 1931 roku. Pod koniec tego dwudziestolecia straż liczyła 15 członków. Jednym z prezesów w tym czasie był Józef Bruśnik, skarbnikiem Sergiusz Suchodolski i sekretarzem Jan Power.

1931

Na zebraniu sołtysów odczytano zarządzenie, że każdy właściciel domu na tabliczkach orientacyjnych winien uwidocznić narzędzia przeciwpożarowe, które powinien mieć pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Protokołem nr 33 16.04. Rada Gminy delegowała do Zarządu OSP Szewczyńskiego Szotyma.

1934

Pobierano od ludności składkę ogniową /poborcą był Gołowski Czesław/. Kto jej nie opłacił tracił prawo do jednorazowego odszkodowania na wypadek pożaru.

 

Wykaz członków OSP w Przerośli

 

 

 • Skubina Wincenty

 • Chmielewski Konstanty

 • Zygmunt Franciszek

 • Wawrukiewicz Henryk

 • Skubina Eugeniusz

 • Nietubyć Konstanty

 • Sadowski Jan

 • Sienkiewicz Antoni

 • Zapolski Mieczysław

 • Siemaszko Zygmunt

 • Zawojski Jozef

 • Bielecki Franciszek

 • Walicki Zygmunt

 • Pietrzak Jan

 • Zienda Hędryk

 • Sienkiewicz Marian

 • Wawrukiewicz Zdzisław

 • Karp Mieczysław

 • Bielecki Marian

 • Sześciła Witold

 • Tarasewicz Tadeusz

 • Mordas Adam

 • Skubina Radosław

 • Szlaszyński Janusz

 • Krysa Bogusław

 • Dyczewski Piotr

 • Krystyna Sadowska

 • Skubina Przemysław

 • Tertel Maciej

 • Mróz Tadeusz

 • Sojkowski Adam

 • Klimach Janusz

 • Szlaszyński Artur

 • Krzysztof Rynkiewicz

 • Rynkiewicz Marek

 • Ratasiewicz Marcin

 • Fajkowski Wojciech

 • Szlaszyński Paweł

 • Kosiński Janusz

 • Pietrzak Jan

 • Podziewski Bogdan

 • Rydzewski Andrzej       

 • Rynkiewicz Bolesław

 • Zalewski Jozef

 • Podziewski Jozef

 • Tarasewicz Henryk

 • Jeliński Kazimierz

 • Woliński Władysław

 • Krzykwa Adam

 • Sześciła Eugeniusz

 • Sienkiewicz Wincenty

 • Krysa Zygmunt

 • Zapolski Mieczysław

 • Lewon Jan

 • Tertel Ryszard

 • Sienkiewicz Stefan

 • Kryścio Franciszek

 • Ratasiewicz Marian

 • Mordas Jozef

 • Szlaszyński Lucjan

 • Kowalewski Jozef

 • Woliński Zenon

 • Wasilewski Jan

 • Nietubyć Jan

 • Sadowski Zdzisław

 • Kalinowski Marek

 • Suchocki Henryk

 • Renkiewicz Sławomir

 • Brodowski Anatol

 • Krzysztof Karpowicz

 • Jeliński Wiesław

 • Ratasiewicz Piotr

 • Galiński Jarosław

 • Wawrukiewicz Grzegorz

 • Dyczewski Piotr

 • Grzęda Henryk

 • Boguszewski Marek

 • Ratasiewicz Michał

 • Rynkiewicz Krzysztof

 • Szlaszyński Stanisław

 • Chiliński Zdzisław

 • Bednarek Grzegorz

 • Pietrzak Karol