Ochotnicza Straż Pożarna w Przerośli zgodnie z Umową Dotacji Nr 6455/23/B-LZ/PZ-4067/DMS z dnia 25.10.2023 r. zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku otrzymała dofinansowanie w kwocie 25 000,00 zł brutto na realizację przedsięwzięcia pn. „Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przerośli”.

                  Z otrzymanych środków został zakupiony sprzęt strażacki:

- aparat powietrzny nadciśnieniowy wraz z butlą, maską i sygnalizatorem bezruchu - 2 szt.,

- drabina przenośna ratownicza - 1 szt.

 

Zadanie współfinansowano ze środków:

  1.         Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach Umowy nr 4792/23/B-LZ/PZ-4067/DSR z dnia 24.08.2023 r. dotacja na zadania objęte programem priorytetowym „Ogólnopolski Program finansowania służb ratowniczych Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych zgodnie z Umową udostępnienia środków nr 233/2023/Wn-10/NZ-ur-WF/US zawartą pomiędzy WFOŚ i GW w Białymstoku a NFOŚ i GW w Warszawie, w wysokości 475 000,00 zł,
  2.       dotacji na zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Umowa Nr 00971/1014082/2023 o realizację zadania publicznego pod tytułem: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego zawartej w dniu 17.05.2023 r. pomiędzy Komendantem Głównym, PSP z siedzibą w Warszawie a OSP w Przerośli w wysokości 75 000,00 zł,
  3.       dotacji Województwa Podlaskiego Umowa Nr DIT-I.3031.19.2023 zawarta w dniu 16.05.2023 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Przerośl, oraz Umową Nr IN.032.9.1.2023 z dnia 30.06.2023 r.  przekazania dotacji zawartą pomiędzy gminą Przerośl a OSP Przerośl w wysokości 50 000,00 zł.
  4.       dotacji budżetu gminy Umowa Nr IN.032.9.2023 zawarta w dniu 29.06.2023 r. pomiędzy Gminą Przerośl a OSP Przerośl w wysokości 516 915,00 zł,
  5.        środków Umowy darowizny znak: K.364.99.2023 zawartej pomiędzy Darczyńcą – Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Suwałki a OSP Przerośl w wysokości 3 000,00 zł.

W ramach projektu zakupiono fabrycznie nowy, średni samochód specjalny pożarniczy, ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 typ GBA 4,1/16 marki Volvo FLD3C. Samochód posiada wyposażenie pożarnicze w tym autopompy, szybkie natarcie, maszt oświetleniowy, urządzenia elektryczne pojazdu uprzywilejowanego oraz pozostałe urządzenia techniczno-elektroniczne zamontowane w pojeździe.

Łączne wydatki ogółem – 1 119 915,00   zł, w tym VAT 209 415,00 zł.

17 czerwca 2023 roku nastał wyjątkowy, huczny dzień, nasza sobota, a mianowicie 100-lecie OSP w Przerośli.

 

Uroczystość rozpoczęła się zbiórką pod remizą, a następnie uroczystym przemarszem ulicami Przerośli na mszę świętą. Podczas uroczystości zostały wręczone dyplomy i nagrody uczniom Szkoły Podstawowej w Przerośli uczestniczącym w konkursie „Praca strażaka oczami dziecka”, a zasłużeni druhowie OSP otrzymali odznaczenia. Również został nadany sztandar dla MDP z naszej jednostki.

 

Dziękujemy za uczestnictwo wszystkim gościom przybyłym na tak ważny dzień dla nas i naszej jednostki.

 

 

 PRZEDSTAWIAMY PAŃSTWU KRÓTKI MATERIAŁ WIDEO PREZENTUJĄCY NASZĄ JEDNOSTKĘ OSP:

 

1 czerwca zostało zorganizowanych wiele atrakcji dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy.

 

21.05.2023 roku odbyły się zawody OSP w naszej gminie. Rywalizowały ze sobą 3 jednostki, OSP Przerośl, OSP Pawłówka oraz OSP Rakówek wraz z drużynami MDP.

Klasyfikacja drużyn wygląda następująco:

OSP

1. OSP Rakówek

2. OSP Pawłówka

3. OSP Przerośl

MDP

1. MDP Pawłówka

2. MDP Rakówek

3. MDP Przerośl

Gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy kolejnych sukcesów.

1 kwietnia w Łomży Wójt Gminy Pan Marcin Brzozowski, Komendant Gminny  Druh Paweł Szlaszyński, Prezes OSP Druh Piotr Ratasiewicz oraz Druh Wspierający Nadbrygadier Jarosław Wendt z rąk Sekretarza Stanu MEiN Dariusza Piątkowskiego, Posła na Sejm RP Jarosława Zielińskiego, Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Sebastiana Zdanowicza oraz Prezesa WFOŚIGW w Białymstoku Macieja Borzyszkowskiego odebrali promesę w wysokości 950 tys. zł na zakup na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Na kwotę tą składają się:

Środki własne Gminy - 400 000 zł

Środki finansowe NFOŚiGW/WFOŚIGW - 475 000 zł
Dotacja budżetowa - 75 000 zł

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć najlepsze życzenia. Spokojnych, radosnych Świąt w gronie rodzinnym składają;                                           Druhowie z OSP Przerośl                             

 

Gdy dzień wigilii do drzwi zapuka
strażak strażaka w pamięci szuka.
Jeden drugiemu śle dziś życzenia
zdrowia, radości i powodzenia
ile wyjazdów tyle powrotów
w domu miłości, żadnych kłopotów
dużo pieniędzy, marzeń spełnienia
i z naszej służby zadowolenia.

WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU

ŻYCZĄ STRAŻACY Z OSP PRZEROŚL 

 

23 września 2022 roku komenda PSP w Suwałkach przeprowadziła u nas test gotowości. Polegała ona na upozorowaniu pożaru i ewakuacji osób poszkodowanych z miejsca zagrożenia.

10.07.2022 roku, braliśmy udział, wraz ze sztandarem naszej OSP, w obchodach 77. rocznicy Obławy Augustowskiej.

 

19 czerwca 2022 odbyła się bitwa regionów na rynku w Przerośli, wspomagaliśmy naszą gminę przy organizacji i zabezpieczeniu imprezy.

 

 30 kwietnia 2022 roku uczestniczyliśmy w obchodach 100-lecia formalnego istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bakałarzewie.

 

Szczere życzenia, radosnych i miłych Świąt Wielkanocnych, smacznego Święconego oraz mokrego Dyngusa przesyła OSP Przerośl, jednocześnie zapraszamy naszych druhów do uczestnictwa w Adoracji 16 Kwietnia 2022 roku, zbiórka o godzinie 15:00 w plebanii. Obecność obowiązkowa.

 

20.03.2022 o godzinie 8:00 uczciliśmy minutą ciszy strażaków poległych na Ukrainie. W akcji brali udział zarówno strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej z całej Polski.

 

22 stycznia odbyło się spotkanie sprawozdawcze  na którym to omówiliśmy działalność jednostki w 2021 roku również zostały przyjęte dwie nowe osoby oraz członkiem honorowym za wieloletnią służbę został naczelnik Witold Sześciło.