19 czerwca 2022 odbyła się bitwa regionów na rynku w Przerośli, wspomagaliśmy naszą gminę przy organizacji i zabezpieczeniu imprezy.