10.07.2022 roku, braliśmy udział, wraz ze sztandarem naszej OSP, w obchodach 77. rocznicy Obławy Augustowskiej.