1 kwietnia w Łomży Wójt Gminy Pan Marcin Brzozowski, Komendant Gminny  Druh Paweł Szlaszyński, Prezes OSP Druh Piotr Ratasiewicz oraz Druh Wspierający Nadbrygadier Jarosław Wendt z rąk Sekretarza Stanu MEiN Dariusza Piątkowskiego, Posła na Sejm RP Jarosława Zielińskiego, Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Sebastiana Zdanowicza oraz Prezesa WFOŚIGW w Białymstoku Macieja Borzyszkowskiego odebrali promesę w wysokości 950 tys. zł na zakup na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Na kwotę tą składają się:

Środki własne Gminy - 400 000 zł

Środki finansowe NFOŚiGW/WFOŚIGW - 475 000 zł
Dotacja budżetowa - 75 000 zł