Ochotnicza Straż Pożarna w Przerośli zgodnie z Umową Dotacji Nr 6455/23/B-LZ/PZ-4067/DMS z dnia 25.10.2023 r. zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku otrzymała dofinansowanie w kwocie 25 000,00 zł brutto na realizację przedsięwzięcia pn. „Doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przerośli”.

                  Z otrzymanych środków został zakupiony sprzęt strażacki:

- aparat powietrzny nadciśnieniowy wraz z butlą, maską i sygnalizatorem bezruchu - 2 szt.,

- drabina przenośna ratownicza - 1 szt.